Μπενάκη - Παλαιολογοπούλου, Άντα

Αιχμάλωτοι : έργο σε πράξεις τρεις, εικόνες οκτώ / Άντας Ν. Παλαιολογοπούλου. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970. - 97 σ. ; 21 εκ. - Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική λογοτεχνική βιβλιοθήκη 7 .


Ελληνικά θεατρικά έργα

889.2 ΠΑΛ

Powered by Koha