Βασδραβέλλης, Γιάννης Κ.

Αρματολοί και κλέφτες εις την Μακεδονίαν / Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη. - 2η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970. - 184 σ. : εικ. ; 25 εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία και ευτετήριο.


Κλέφτες και αρματολοί--Ελλάδα--Μακεδονία


Μακεδονία--Ιστορία--1389-1912
Macedonia--History--1389-1912

938.454 ΒΑΣ

Powered by Koha