ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΙΤΟΣΚΑ"

Η Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε το 1984, μετά από χρηματική δωρεά του Γεωργίου Πιτόσκα στη μνήμη της θυγατέρας του Βασιλικής. Το 1989 ο αρχικός εκείνος πυρήνας μετετράπη μετά από πρόσκληση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε Δημόσια Βιβλιοθήκη η οποία το 1990 αναβαθμίσθηκε και λειτουργεί πλέον ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα». Το 1993 δημιουργήθηκε και το Παιδικό Παράρτημα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ιστορικό.

Powered by Koha