ΡΕΒΕΚΚΑ /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2 RSS feed for public list ΡΕΒΕΚΚΑ 1941-1950, τραγική πορεία : by Πεντζόπουλος, Θωμάς /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15992 1996 Μακεδονία - Τα Γρεβενά / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11521 200 χρόνια Κλειδί Φλώρινας : by Ιωάννου, Σταύρος Ν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11096 A History of Greece / by Σοφοκλής, Σοφοκλής Μ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13126 Klephts armatoles and pirates in Macedonia during the rule of the Turks 1627-1821 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12022 Nationalism and communism in Macedonia / by Κωφός, Ευάγγελος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11974 Piracy on the Macedonian coast during the rule of the Turks / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12021 The Bulgarian national awakening and its spread into Macedonia / by Ταχιάος, Αντώνιος Αιμίλιος Ν., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12017 The Greek struggle in Macedonia, 1897-1913 / by Dakin, Douglas /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11984 Αγώνας για τη λευτεριά : by Παπαδημητρίου, Ρούλα /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20943 Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης / by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11593 Αιχμάλωτοι : by Μπενάκη - Παλαιολογοπούλου, Άντα /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18259 Αναδρομική έκθεση Λεωνίδα Καλαμάρα / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10942 Ανέκδοτα έγγραφα για την επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11793 Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία αναφερόμενα στην Μακεδονία πριν και μετά το 1821 / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Απ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12585 Από την έρευνα της ιστορικής γεωγραφίας της δυτικής Μακεδονίας κατά την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα : by Σαμσάρης, Δημήτρης Κων. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12474 Απομνημονεύματα : by Κάκκαβος, Δημήτριος Ν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12093 Αρμάνοι φύλακες της Μακεδονίας / by Μέρτζος, Νίκος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11041 Αρματολοί και κλέφτες εις την Μακεδονίαν / by Βασδραβέλλης, Γιάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20914 Αφιέρωμα εις τα 150 χρόνια από της Επαναστάσεως του 1821. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13768 Βούλγαροι και Σλάβοι εις την ελληνικήν ιστορίαν / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12250 Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Πρέσπας / by Πελεκανίδης, Στυλιανός Μ., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12431 Βυζαντιναί μελέται VI : by Κυριακίδης, Στίλπων Π. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12374 Γέρας Αντωνίου Κεραμόπουλου / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11737 Δελτίον γιουγκοσλαβικής βιβλιογραφίας. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12223 Διπλωματική ιστορία της Ευρώπης : by Κοραντής, Αντώνης Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12932 Δύο διαλέξεις / by Λέτσας, Αλέξανδρος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11660 Έγγραφα Ελλήνων διπλωματικών υπαλλήλων του 19. αι. από τη βιβλιοθήκη Lenin της Μόσχας / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13366 Έγγραφα και σημειώσεις εκ της πρώτης ελληνικής διοικήσεως της Μακεδονίας 1912-1913 / by Ρακτιβάν, Κωνσταντίνος Δ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11656 Εθνικά αισθήματα και δράση των Ελλήνων της Μακεδονίας επί τουρκοκρατίας 1430-1821 : by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11829 Εκθέσεις περί του μακεδονικού αγώνος : by Καλαφάτης, Χρυσόστομος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12080 Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=20912 Έλληνες και Βούλγαροι / by Γρηγορίου, Εμμανουήλ Θ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12261 Επίκαιρα διδάγματα εκ των πολιτικών του Αριστοτέλους / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12795 Εργογραφία, ήτοι δείκτης των εργασιών του καθηγητού Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου και μνεία των βιβλιοκρισιών στα επιστημονικά και άλλα περιοδικά καθώς και στον ημερήσιο τύπο / by Χονδρογιάννης, Π. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14215 Η αγωνία της Βορείου Ηπείρου : by Ιωαννίδης, Βασίλειος Χ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12101 Η αναγκαία στρατηγική διαρρύθμισις των ελληνικών συνόρων : by Λιούμπας, Νικόλαος Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13625 Η Απόφαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας / by Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12840 Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης δια την Ελλάδα του Μακεδονοθρακικού χώρου / by Βογιατζής, Βασίλειος Θ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13485 Η γλώσσα και η ελληνικότητα των Αρχαίων Μακεδόνων : by Ανδριώτης, Νικόλαος Παντ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12026 Η δυτική Μακεδονία κατά τους αρχαίους χρόνους : by Κανατσούλης, Δημήτριος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12140 Η εθνική αφύπνισις των Βουλγάρων και η εμφάνισις βουλγαρικής εθνικής κινήσεως εν Μακεδονία / by Ταχιάος, Αντώνιος Αιμίλιος Ν., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11627 Η εθνική δράσις του μητροπολίτου Πελαγονίας Ιωακείμ Φοροπούλου και αι εκθέσεις αυτού / by Γερομίχαλος, Αθανάσιος Γρ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17656 Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822 : by Χιονίδης, Γιώργος Χ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11765 Η ελληνική επανάσταση του 1821 και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13505 Η εν Νεϋγυ σύμβασις της ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως της 14- 27 Νοεμβρίου 1919 και η εφαρμογή αυτής / by Μηλιώτης, Παν. Δ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11607 Η εν Ουγγαρία Ορθόδοξος Εκκλησία / by Berki, Feriz, /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17619 Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11802 Η Θεσσαλονίκη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11732 Η Θράκη κατα τους ρωμαϊκούς χρόνους / by Κανατσούλης, Δημήτριος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13566 Η καταστροφή του ναού του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης από την πυρκαγιά του 1917 : by Σωτηρίου, Γεώργιος Α., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=14126 Η κατοχή εν Μακεδονία : by Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10878 Η κατοχή εν Μακεδονία. by Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11758 Η κατοχή εν Μακεδονία. by Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11759 Η κίνηση του Δούκα του Νέβερ Καρόλου Γονζάλε για την απελευθέρωση των βαλκανικών λαών (1603 - 1625) / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12329 Η Μακεδονία από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της ανόδου του Φιλίππου Β΄ : by Κανατσούλης, Δημήτριος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12139 Η Μακεδονία κατά την τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν και τα εθνικά ημών δίκαια : by Κάκκαβος, Δημήτριος Ν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12114 Η Μακεδονία στην Γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία / by Κωφός, Ευάγγελος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12115 Η Μακεδονική πόλις από της εμφανίσεως της μέχρι των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου / by Κανατσούλης, Δημήτριος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12137 Η μεγάλη ιδέα ως ιδέα και πραγματικότης / by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11836 Η Μοσχόπολις 1330-1930 / by Ιωακείμ Μαρτυνιανός /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12125 Η παλινόστησις των ομήρων της Ανατολικής Μακεδονίας : by Ζάννας, Αλέξανδρος Δ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12106 Η Πηνελόπη Δέλτα και η Μακεδονία / by Λαούρδας, Βασίλειος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11663 Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου : by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13503 Η προσωπικότης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τον Αρριανόν / by Λαούρδας, Βασίλειος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11661 Η Σιάτιστα και οι εμπορικοί οίκοι Χατζημιχαήλ και Μανούση : by Λάιος, Γεώργιος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12122 Η Στρωμνίτσα / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11599 Η συμβολή του ελληνισμού της Πελαγονίας εις την ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος : by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12589 Η συμβολή των προ του Φίλίππου Βʹ Μακεδόνων Βασιλέων εις την οργάνωσιν και εις την εν γένει εξέλιξιν / by Κανατσούλης, Δημήτριος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12076 Η συμμαχία του Φιλίππου του Ε' μετά του Αννίβα κατά της Ρώμης : by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11805 Η συμμαχική προσέγγισις των τεσσάρων χριστιανικών κρατών της χερσονήσου του Αίμου κατά το έτος 1912 / by Βλάχος, Νικόλαος Β. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11799 Η συνέχεια της χρονογραφίας του Ιωάννου Σκυλίτση = by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12876 Η υπό τους Μακεδόνας ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο καταστατικός αυτής χάρτης : by Κουγέας, Σωκράτης Β. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12088 Ημερολόγιον του πρώτου βαλκανικού πολέμου / by Σουλιώτης - Νικολαΐδης, Αθανάσιος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11641 Ηρωικές προσωπικότητες της εκκλησίας στην υπηρεσία του μακεδονικού αγώνος / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11706 Ιερή γη : by Τσάμης, Παύλος Λ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11177 Ιστορία της Λιγκοβάνης / by Πάσχος, Αθανάσιος Η. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11681 Ιστορία της Μακεδονίας από τα προϊστορικά χρόνια ως το 1912 / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12007 Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους : by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12112 Ιστορία της Μακεδονίας: /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13722 Ιστορία της Σερβίας : by Djordjevic, Dimitrije /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12986 Ιστορία του Κρούσοβου / by Μπάλλας, Νίκος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11610 Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11826 Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12015 Ιστορική γεωγραφία της ρωμαϊκής επαρχίας Μακεδονίας : by Σαμσάρης, Δημήτρης Κων. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11687 Ιστορικόν αρχείον Βεροίας εκλογαί / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13506 Ιωάννης Κωττούνιος : by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11801 Κάλβος και Ησίοδος / by Δάλλας, Γιάννης /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15872 Κατάλογος χριστιανικών επιγραφών στα μουσεία της Θεσσαλονίκης / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11292 Κατεπανίκια της Μακεδονίας : by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12100 Κοινότης, έθνος και κράτος / by Δραγούμης, ʹΙων /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11823 Κύριλλος καί Μεθόδιος : by Λαούρδας, Βασίλειος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18124 Κώδιξ της αλληλογραφίας του Βοδενών Αγαθαγγέλου : by Καράντζαλης, Τίτος Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12071 Λαογραφικά Σιατίστης / by Παπαναούμ, Δημήτρης Ν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11576 Λαός χωρίς χώρο / by Βογιατζής, Βασίλειος Θ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13482 Μακάριος, Θεόδωρος καί Νικηφόρος οἱ Μελισσηνοί (Μελισσουργοί) 16ος-17ος αι / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12875 Μακεδονία : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12127 Μακεδονία : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12128 Μακεδονία : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12129 Μακεδονία και μακεδονικός αγών / by Μαυρουδής, Ευστράτιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11592 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12019 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12034 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12035 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12036 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12037 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12038 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12039 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12040 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12041 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12042 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12043 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12044 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12045 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12046 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12047 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12048 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12049 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12050 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12051 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12052 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12053 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12054 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12055 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12056 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12057 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12058 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12059 Μακεδονικά : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12060 Μακεδονικός αγών / by Τσάμης, Παύλος Λ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11176 Μνημεία μακεδονικής ιστορίας / by Μέρτζιος, Κωνσταντίνος Δ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11591 Μοναστήρι : by Λαμπρινός, Χρίστος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11008 Νάουσα 1892-1906 : by Βαλσαμίδης, Εμμανουήλ Στ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11364 Ο αγώνας του 1821 στη Μακεδονία/ by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12592 Ο αγώνας των Μακεδόνων πολεμιστών στην Μακεδονία, την Ρούμελη, και την Πελοπόννησο κατά την Επανάσταση του 1821/ by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12574 Ο Βαρλαάμ και η φιλοσοφία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / by Schiro, Giuseppe, /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17621 Ο βαρώνος Κωνσταντίνος Δ. Βέλιος 1772-1838 : by Καλινδέρης, Μιχάλης Αθ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12095 Ο βίος της κοινότητος Βλάτσης επί τουρκοκρατίας : by Καλινδέρης, Μιχάλης Αθ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12096 Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Θεολογία εις την Θεσσαλονίκην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα / by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17643 Ο Ίων Δραγούμης και ο μακεδονικός αγών / by Ευρυγένης, Δημήτριος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12109 Ο κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12094 Ο Μακεδονικός αγών : by Σουλιώτης - Νικολαΐδης, Αθανάσιος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11636 Ο μακεδονικός αγών : by Μαζαράκης - Αινιάν, Κωνσταντίνος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11669 Ο μακεδονικός αγών εις την δυτικήν Μακεδονίαν : by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11665 Ο Μακεδονικός ελληνισμός κατά το τέλος του μεσαίωνος και την παλαιοτέραν τουρκοκρατίαν μέχρι του δεκάτου ογδόου αιώνος : by Άμαντος, Κωνσταντίνος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13448 Ο μακεδονικός τάφος της Βεργίνας / by Ρωμαίος, Κωνσταντίνος Αθ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13834 Ο Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, 1722-1794 και η ασκητικοφιλολογική σχολή του / by Ταχιάος, Αντώνιος Αιμίλιος Ν., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12308 Ο πατριωτικός αγώνας του Κοραή πριν και κατά την επανάσταση του 1821 / by Νοτάρης, Γιάννης Σωτ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13309 Ο ρόλος της Μακεδονίας εις την πολιτικήν και στρατιωτικήν ιστορίαν της Ελλάδος : by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12097 Ο τύπος στον αγώνα / by Λαμπρινός, Χρίστος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13647 Ο φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης : by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11827 Οι βλάχοι της Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου / by Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11763 Οι βόρειες επαρχίες της Ελλάδος και οι βουλγαρικές βλέψεις / by Χρυσοχόου, Αθανάσιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11769 Οι δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας : by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11835 Οι εκκλησίες του νομού Πέλλης / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18109 Οι Έλληνες σπουδαστές στα 1821 / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13490 Οι Έλληνες της Ρέσνης κατά τας αρχάς του 20ου αιώνος : by Παπαστάθης, Χαράλαμπος Α. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13437 Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία / by Παπαδόπουλος, Στέφανος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11655 Οι Μακεδόνες : by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12586 Οι Μακεδόνες κατά την επανάστασιν του 1821 / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12590 Οι Μακεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία : by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11756 Οι οκουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον / by Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17968 Οι όμηροι των Σκοπίων : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12221 Οι προέλληνες : by Ανδριώτης, Νικόλαος Παντ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13447 Οι πύργοι της Θεσσαλονίκης : by Βαρδουνιώτης, Δημήτριος Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11828 Οι τοιχογραφίες των Αγίων Αποστόλων και της Παναγίας Ρασιώτισσας στην Καστοριά / by Γούναρης, Γεώργιος Γ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17749 Οικονομική λειτουργία του μακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Απ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11833 Ολίγα τινά περί Θεσσαλονίκης / /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=16472 Ονομαστικό Νυμφαίου (Νεβέσκας) : by Κατσάνης, Νικόλαος Αθ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10962 Όσα έγραψα στο Μοναστήρι : by Γεωργιάδης, Νικόλαος Χ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11813 Παγκαρπία μακεδονικής γης : by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12031 Παύλος Μελάς : by Νοτάρης, Γιάννης Σωτ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11603 Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12270 Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών / by Κατσουγιάννης, Τηλέμαχος Μ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12081 Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών / by Κατσουγιάννης, Τηλέμαχος Μ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12133 Πηγές της ιστορίας της Μακεδονίας 1354-1833 / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12588 Πηγές της ιστορίας του νέου ελληνισμού / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13494 Πληροφορίαι περί Μακεδονίας εκ των αμερικανικών αρχείων : by Σερεμέτης, Δημήτρης Γ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11631 Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11797 Προσοχή στη Βόρειαν Ελλάδα : by Δραγούμης, Φίλιππος Σ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11822 Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας : by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11686 Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας. Μέρος Β΄ : by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11630 Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν : by Χατζηκυριάκου, Γεώργιος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11743 Σύγχρονα Βαλκανικά Εθνολογικά προβλήματα / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12264 Συμβολή της Βορείου Ελλάδος εις τον αρχαίον Ελληνικόν Πολιτισμόν / by Παπασταύρου, Ιωάννης /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11707 Συμπόσιο η Διαχρονική Πορεία του Κοινοτισμού στη Μακεδονία : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11742 Σύντομη ιστορία της Μακεδονίας έως την τουρκοκρατία / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12099 Σύντομος επισκόπησις της ιστορίας του μακεδονικού αγώνος / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12090 Τα βόρεια εθνολογικά όρια του ελληνισμού / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12091 Τα ελληνικά δίκαια στη διάσκεψη της ειρήνης / by Δραγούμης, Φίλιππος Σ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11819 Τα ελληνοσλαυικά σύνορα : by Νάλτσας, Χριστόφορος Α. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12317 Τα κάστρα του Πλαταμώνα και της Ωριάς Τεμπών και ο τεκές του Χασάν Μπαμπά / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13489 Τα προβλήματα και τα επιτεύγματα των μεγάλων Μακεδόνων Φιλίππου και Αλεξάνδρου / by Hammond, Nicholas Geoffrey Lemprière /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11824 Τα προς βορράν σύνορα του ελληνισμού : by Βογιατζίδης, Ιωάννης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13484 Το Γεωργιανικόν ζήτημα (1868-1918) : by Ταχιάος, Αντώνιος Αιμίλιος Ν., /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11623 Το γλωσσικό ιδίωμα Γέρμα Καστορίας / by Γεωργίου, Χρήστος Γ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11447 Το γλωσσικό ιδίωμα του Μελένικου / by Ανδριώτης, Νικόλαος Παντ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17403 Το ελληνικόν γενικόν Προξενείον Θεσσαλονίκης : by Λαούρδας, Βασίλειος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12119 Το Ευαγγέλιον του Μελενίκου εις την Εθνικήν Βιλιοθήκην Αθηνών/ by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18158 Το κοινόν των Μακεδόνων / by Κανατσούλης, Δημήτριος /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12136 Το μακεδονικό στα ξένα αρχεία : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12008 Το πρωτότυπον της διαθήκης του Οσίου Νικάνορος του Θεσσαλονικέως και τέσσερα άλλα ανέκδοτα έγγραφα / by Δελιαλής, Νικόλαος Π. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11809 Τοπογραφία και πολιτική ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ' αιώνα / by Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ι. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12098 Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1430-1912 / by Δημητριάδης, Βασίλης /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11475 Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του φιλικού Γεώργιου Λασσάνη / by Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Απ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12009 Φιλιππικών ρητορικαί λέξεις / by Καζάζης, Ιωάννης Ν. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=13046 Φίλιππος ο Ε΄ : by Γυιόκας, Παναγιώτης Κ. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11790 Φλώρινα: πύλη των Βαλκανίων : /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11189